(VIDEO) Bihali: “Kada vam jednom lupi šamar, neće biti bolje. Završit ćeš u Crnoj-Hronici

Nasilje nad ženama označava kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije nad ženama i predstavlja sva djela rodno zasnovanog nasilja koja dovode do ili mogu da dovedu do: fizičke, se*sualne, psihičke, odnosno, finansijske povrede ili patnje za žene, obuhvatajući i pretnje takvim delima, prinudu ili proizvoljno lišavanje slobode, bilo u javnosti bilo u privatnom životu.

Svaka treća žena u BiH žrtva nasilja u porodici a sve više je učestalo i nasilje žena nad muškarcima.

U Bosni i Hercegovini nasilje u obitelji regulirano je entitetskim kaznenim zakonima, obiteljskim zakonima i zakonima o zabrani diskriminacije.

U oba entiteta postoje i zakoni o zaštiti od nasilja u obitelji koji su do sada mijenjani nekoliko puta. Prema nasilniku moguće je izreći kaznu do sedam godina zatvora.

Pavle Bihali predsjednik desničarske organizacije i udruženja za zaštitu životinja Levijatan komentarisao nedavne slučajeve nasilja u porodicama, nasilja prema ženama ali i prema muškarcima.

“To je ono što ja pričam ženama non stop. Kada vam jednom ovaj muškarac lupi šamar neće biti bolje. Ide samo gore,gore,gore i završavaš u Crnoj-Hronici.

 

Kao što pričam o ženama, tako pričam i o muškarcima. Paterna je ista po tom pitanju. Muškarac koji dozvoli da ga žena udari, ošamari bez obzira na to šta se priča da smo mi kao jači spol, on nije muškarac.

Odnosno naravno, ne treba vratiti ženi nikada već samo se treba okrenuti i otići i više nikada ne pogledati tu osobu. Jer neko ko može fizički da vas povredi na bilo koji način, fizički da nam nanese štetu a o drugim psihičkim maltretiranjima sad da ne počinjem.

On zapravo ona, ne treba da bude dio vas, niti vašeg okruženja, vaše okoline niti vašem sistema. Znači potpuno je identično, kada vas žena udari, omalovaži, na bilo koji način ugrozi vaš identitet postojanje, ćao, pozdrav. – izjavio je Pavle Bihali.

Author: admin

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *