15 najštetnijih fraza koje možete da kažete svojoj deci

Način na koji razgovaramo sa svojom decom bukvalno određuje budućnost čovečanstva. Možemo biti okrutni ili možemo da ih inspirišemo.

Naša veza sa našom decom je neprocenjiva i nema vrednijeg života na zemlji od života naše dece. Oni su naši učitelji, naša inspiracija da stvaramo i pružamo i oni su nesumnjivo naša budućnost. A bez zdrave dece koja odrastaju u zdrave odrasle osobe mi održavamo svet u sve većem padu odgovornosti, morala, sigurnosti, izbora, ljubaznosti, svesti i ljubavi.

Način na koji komuniciramo sa svojom decom u velikoj meri utiče na njihovo emocionalno blagostanje i samopoštovanje. Važno je da pažljivo biramo reči i pružimo konstruktivne povratne informacije koje pružaju podršku.

Važno je zapamtiti da su deca ranjiva i upečatljiva, a način na koji razgovaramo sa njima može da ima trajan uticaj na njihov emocionalni i psihološki razvoj. Korišćenje pozitivnog i konstruktivnog jezika, pružanje podrške i praktikovanje empatije i razumevanja ključni su za negovanje njihovog samopoštovanja i blagostanja.

Prema pisanju “Your Tango”  ovih 15 stvari nikako ne bi trebalo da govorimo našoj deci. Tu su i predlozi i šta da kažemo umesto toga.

Ova fraza podriva osećaj sopstvene vrednosti kod deteta i može da dovede do osećaja neadekvatnosti i niskog samopoštovanja. Takva izjava pogađa u srce njihovog osećaja značaja i može bukvalno da traje ceo život.

Šta reći umesto toga: “Imaš toliko jedinstvenih kvaliteta koji te čine posebnim.”

Ova izjava prepoznaje i slavi detetovu individualnost, promoviše pozitivnu sliku o sebi i samopoštovanje.

Upozorenje: Morate da znate koji su to kvaliteti kada dajete takvu izjavu. Ako vam nisu jasni, dete neće verovati u ono što kažete.

Upoređivanje dece sa braćom i sestrama ili bliskim prijateljima može da stvori osećaj rivalstva i učini da se dete oseća kao da nije prihvaćeno takvo kakvo jeste.

Šta reći umesto toga: “Svako od vas ima svoje snage i talente koje ja tako cenim!”

Priznajući snage i talente svakog deteta, ova izjava je dragocena za dete jer prepoznaje njegovu individualnost, podstiče samoprihvatanje i samopouzdanje, neguje njihov potencijal, promoviše uvažavanje različitosti, podržava holistički razvoj i doprinosi pozitivnom okruženju za učenje. Da, tako jednostavna izjava može da znači sve detetu koje raste.

Takva izjava može da slomije detetove težnje i obeshrabri ga da sledi svoje ciljeve, što dovodi do nedostatka motivacije i vere u sebe.

Šta reći umesto toga: “Verujem u tvoj potencijal da ćeš postići velike stvari”.

Ova izjava može da bude neverovatno dragocena za dete i da mu ulije samopouzdanje, motivaciju, otpornost i pozitivan način razmišljanja. Postavlja im osnovu da veruju u sebe, slede svoje strasti i rade na ostvarenju svojih ciljeva i snova.

Ova fraza usađuje detetu stalni osećaj neuspeha, zbog čega se oseća nesposobnim da ispuni očekivanja i izaziva dugotrajni emocionalni stres. To stvara izbegavanje i razdvajanje i između roditelja i deteta.

Šta reći umesto toga: “Volim te i cenim te bez obzira na sve!”

Ova izjava je dragocena za dete jer pruža osnovu za bezuslovnu ljubav i podršku. Promoviše emocionalno blagostanje, samoprihvatanje, otpornost, pozitivne odnose, emocionalnu regulaciju i razvoj empatije i ljubaznosti. Ova afirmacija pomaže deci da se snalaze u složenosti života sa samopouzdanjem, znajući da su cenjena i cenjena bezuslovno.

Korišćenje pogrdnog jezika omalovažava detetovu inteligenciju i narušava njihovo samopouzdanje, ometajući njihovu sposobnost učenja i rasta. Plus, bukvalno im dajete recept kako da budu nasilnici prema drugoj deci.

Šta reći umesto toga: “Greške su prilike za rast i znam da iz njih možeteš da naučiš”.

Ova izjava je dragocena za dete jer neguje pozitivan način razmišljanja, otpornost, način razmišljanja o rastu, odgovornost, smanjenje straha od neuspeha, kulturu učenja i samopoštovanje. Osposobljava decu sa neophodnim načinom razmišljanja i veštinama da prihvate izazove, uče iz svojih grešaka i nastave da rastu tokom svog života.

Sve o dečji umu je o ispitivanju. Ova jedna izjava je temeljno uverenje koje pretvara istraživanje u disciplinu, nešto od čega svi imamo koristi.

Izražavanje povlačenja ljubavi može duboko da rani dete, stvarajući nesigurnost i emocionalnu nestabilnost koja može i najverovatnije će opstati u odraslom dobu.

Šta da kažete umesto toga: “Moja ljubav prema tebi je bezuslovna, šta god da se desi.”

Ova izjava je dragocena za dete jer pruža emocionalnu sigurnost, promoviše samoprihvatanje, neguje poverenje i otvorena komunikacija gradi emocionalnu otpornost, uspostavlja zdrave granice, neguje empatiju i saosećanje i poboljšava njihov osećaj identiteta i pripadnosti. Ova afirmacija pomaže deci da razviju zdravu sliku o sebi, da se snalaze u izazovima i izgrade jake odnose pune ljubavi.

Etiketiranje može da bude razorno i okrutno. Označavanje deteta kao neuspeh pojačava negativnu percepciju o sebi i može da ometa njihovu spremnost da rizikuju ili pokušaju nove stvari. Umesto da stvarate kod deteta nezavisnost i želju da isproba nove stvari, vi ga nehotice činite zavisnim od vas i drugih za njihove potrebe.

Šta reći umesto toga: “Pokazao si veliku otpornost i odlučnost u suočavanju sa izazovima.”

Takva izjava je dragocena za dete jer pruža priznanje, ohrabrenje i motivaciju. Promoviše način razmišljanja rasta, jača otpornost i veštine suočavanja, podstiče samorefleksiju i samosvest, nudi pozitivno pojačanje i doprinosi razvoju pozitivnog identiteta. Ova afirmacija osnažuje decu da se samostalno suočavaju sa budućim izazovima sa samopouzdanjem i pokazuje da su njihovi napori i sposobnosti cenjeni.

Poređenje deteta sa vršnjacima može da izazove osećaj neadekvatnosti i da ga učini da se oseća kao da stalno ne ispunjava očekivanja.

Šta reći umesto toga: “Imaš svoje jedinstvene kvalitete koji te čine posebnim”

Za dete ovo promoviše samoprihvatanje, slavi različitosti, gradi samopouzdanje, podstiče samoizražavanje, neguje talente i strasti, neguje poštovanje individualnosti i neguje pozitivan način razmišljanja. Ova afirmacija pomaže deci da razviju snažan osećaj sebe, da prihvate svoju individualnost i da se kreću svetom sa pozitivnim i osnaženim pogledom.

 

Nagoveštavanje da je dete teret može stvoriti osećaj krivice, srama i bezvrednosti, narušavajući njihovo samopoštovanje i emocionalno blagostanje. Onda možemo da očekujemo da će dete da traži bilo gde drugde osim u svom domu taj osećaj pripadnosti ili poželjnosti.

Šta da kažete umesto toga: “Unosiš radost u moj život, i zahvalni smo što te imamo.”

Ovo jača emocionalne veze, pruža validaciju i važnost, nudi pozitivno pojačanje, izražava zahvalnost i uvažavanje, poboljšava emocionalno blagostanje, jača odnose i podstiče samoidentitet i osnaživanje. Ova afirmacija pomaže deci da razviju pozitivnu sliku o sebi, napreduju u svojim odnosima i razumeju uticaj koji mogu imati na živote drugih.

Odbacivanje dečjih misli, osećanja ili mišljenja poništava njihova iskustva i sprečava zdravu komunikaciju, što potencijalno dovodi do poteškoća u izražavanju u budućnosti.

Šta da kažem umesto toga: “Možda ne razumem u potpunosti, ali ovde sam da te saslušam i podržim”.

Ovo je toliko vredno jer potvrđuje njihova osećanja, nudi emocionalnu podršku, pokazuje empatiju i saosećanje, podstiče poverenje i otvorenu komunikaciju, pruža rešavanje problema i smernice, gradi otpornost i jača odnose. Ova afirmacija stvara bezbedno i podržavajuće okruženje za dete, omogućavajući mu da se izrazi i traži podršku koja mu je potrebna.

Opet, veoma okrutna etiketa. Korišćenje negativnih etiketa kao što je “lenj” može da demotiviše dete i da ojača fiksiran način razmišljanja, inhibirajući njihov potencijal za lični rast i razvoj. Na kraju krajeva, naši napori su sve. Prihvatanje, inkluzivnost i želja su negativno pogođeni i uzaludnost nečijih napora je prozvana.

Šta reći umesto toga: “Primetili smo sav trud koji uložeš u svoje zadatke i ponosni smo na tebe.“

Ova izjava pruža priznanje, ohrabrenje i pozitivno ojačanje, podstiče samopouzdanje i samopoštovanje, neguje način razmišljanja o rastu, jača odnos roditelj-dete i neguje unutrašnju motivaciju. Ova afirmacija osnažuje decu da se ponose svojim naporima, nastave da teže izvrsnosti i svojim zadacima pristupaju sa pozitivnim i motivisanim stavom.

Povezivanje deteta sa negativnim osobinama ili njihovo nepovoljno upoređivanje sa roditeljem može stvoriti osećaj srama i oštetiti njihov samoidentitet. Takođe stvara razdvajanje i moguće odbijanje. U svetu u kojem su razvod i samohrano roditeljstvo, nažalost, postali norma, ova jedna izjava može da učini više da umanji vrednost koju dete ima za svog roditelja. To takođe pokazuje da je u redu loše suditi drugima.

Šta reći umesto toga: “Imaš sopstvenu individualnost koja te čini onim što jesi.”

Ova afirmacija vašem detetu promoviše samoprihvatanje, autentičnost, poštovanje razlika, razvoj identiteta, samopouzdanje i osnaživanje, otpornost, samoizražavanje i slavljenje različitosti. Ova afirmacija pomaže deci da prihvate svoje jedinstvene kvalitete, razviju snažan osećaj sebe i neguju pozitivne odnose i interakcije sa drugima.

Davanje pogrdnih komentara o izgledu deteta može da dovede do problema sa imidžom tela, niskog samopoštovanja i iskrivljene percepcije sopstvene vrednosti. Takva izjava je bukvalno brutalnost o imidžu tela koja može da dovede do doživotnih emocionalnih i fizičkih problema.

Šta reći umesto toga: “Lep si/zgodan takav kakav jesi“.

Radikalno drugačije od prve izjave jer promoviše samoprihvatanje, pozitivnost tela, samopouzdanje, suprotstavljanje nerealnim standardima lepote, prihvatanje jedinstvenosti, razvijanje empatije i prihvatanja, negovanje pozitivne slike o sebi i promovisanje zdrave slike o telu. Ova afirmacija pomaže deci da razviju snažan osećaj sopstvene vrednosti, upravljaju društvenim pritiscima i neguju pozitivne odnose sa sopstvenim telima i drugima.

Izražavanje žaljenja zbog postojanja deteta može duboko ugroziti njegovo emocionalno blagostanje, izazivajući osećaj odbačenosti, napuštenosti i nedostojnosti.

Šta da kažete umesto toga: “To što sam te imao u životu donelo mi je toliko sreće.”

Ova izjava je važna za dete jer jača emocionalne veze, potvrđuje njihovu važnost, gradi samopoštovanje, neguje pozitivne odnose, podstiče emocionalno izražavanje, neguje osećaj pripadnosti i uči o uzajamnosti sreće. Ova afirmacija stvara okruženje pune ljubavi i podrške za dete, poboljšavajući njegovo emocionalno blagostanje i međuljudske odnose.

Okrivljavanje deteta za negativne ishode ili probleme može da ga optereti nepotrebnom krivicom i da ga dovede do uverenja da je ono odgovorno za sve što krene naopako. Sa krivicom dolaze stid, krivica i ozlojeđenost. Mogli bismo proći godine a da ne znamo da su gajene ljutnje stajale na putu svakom našem dobrom roditeljstvu.

Šta reći umesto toga: “Svi grešimo i zajedno možemo da nađemo rešenja”.

Pre svega, ovo je istina za sve nas. Za dete, izjava normalizuje greške, podstiče rešavanje problema, gradi otpornost, promoviše saradnju i podršku, neguje odgovornost i odgovornost, naglašava učenje iz neuspeha i usklađuje se sa načinom razmišljanja o rastu. Ova afirmacija pomaže deci da razviju pozitivan stav prema greškama, neguje otpornost i osposobljava ih veštinama i načinom razmišljanja neophodnim za navigaciju kroz izazove i pronalaženje rešenja na način podrške i saradnje. Koja odrasla osoba ne bi želela da odraste sa ovom sigurnošću?

(Ona.rs)

Author: admin

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *