Oglasio se Kapetanović koji nije bio najbolji ali je dobio posao u Sarajevogasu

“Javni oglas o kojem pišete još uvijek nije okončan, a postoje institucije koje mogu provjeriti regularnost i zakonitost provedene procedure, kao i dokumentaciju o mojoj stručnoj spremi, stečenom radnom iskustvu, te drugoj dokumentaciji koja je tražena prilikom prijave na konkurs”, stoji u reakciji Kapetanovića

Kantonalno javno komunalno preduzeće „Sarajevogas“ nedavno je okončalo konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme stručnog saradnika za informisanje. Prema informacijama do kojih je došao Fokus.ba kao prvorangirani na konkursu „pobijedio“ je kandidat Tarik Kapetanović sa ukupno osvojenih 71,02 boda.

Povodom ovog teksta reagovao je Kapetanović.

Nije bio najbolji na ispitu ali je dobio posao: “Već radi u „Sarajevogasu“, a sada je pobijedio na konkursu za stalnu poziciju”

“Kao kandidat koji se prijavio na javni oglas nisam imao mogućnost da znam koliko su i kako kvalitetno neki drugi kandidati odgovarali na pitanja tokom pismenog ili usmenog dijela ispita.

Također, nakon ispita sam kao i svi drugi kandidati koji su učestvovali na konkursu putem pošte dobio listu na kojoj je jasno istaknuto koliko je pojedini kandidat osvojio bodova.

Ti podaci su jasni i transparentni kao i podaci o prednosti pri zapošljavanju koji se ostvaruju po osnovu Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branioca i članova njihovih porodica u institucijama Kantona Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo, donesenoj 2020. godine i prema kojoj pripadnici boračke populacije i članovi njihovih porodica imaju prednost pri zapošljavanju.

Na osnovu navedene Uredbe i Uvjerenja broj 07/18-45/3-233-823/23 koju izdaje Grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze Centar Sarajevo jasno je navedeno da je moj otac u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu bio vojni obveznik te pripadnik Ministarstva odbrane te organizator otpora u periodu od 04.04.1992. godine do 01.01.1996. godine, na osnovu kojeg sam ostvario zakonsko pravo na dodatne bodove, koji su dodani mojim rezultatima koje sam pokazao na usmenom i pismenom dijelu ispita.

U tekstu kao spornu činjenicu navodite i da sam član nekog pokreta, što ne negiram, ipak moje je građansko pravo biti ili ne biti simpatizer nekog pokreta ili njegov član, a važeći Zakon o zabrani diskriminacije BiH propisuje da političko ili drugo uvjerenje ne može biti osnov za bilo kakvu diskriminaciju u pogledu ostvarivanja mojih građanskih prava.

Uvjeren sam da su i neki od drugih kandidata koji su učestvovali u javnom oglasu simpatizeri ili članovi nekog pokreta ili stranke, ili su već zaposleni u javnom sektoru, što također ne bi simo biti osnov za bilo kakvu diskriminaciju u pogledu ostvarivanja njihovog prava na zaposlenje.

U svakom slučaju, javni oglas o kojem pišete još uvijek nije okončan, a postoje institucije koje mogu provjeriti regularnost i zakonitost provedene procedure, kao i dokumentaciju o mojoj stručnoj spremi, stečenom radnom iskustvu, te drugoj dokumentaciji koja je tražena prilikom prijave na konkurs”, stoji u reakciji Kapetanovića.

Author: admin

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *